جراحت از 27 فروردین ساعت 3:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

جراحت

جراحت

طبیب سعدالدین یكی ازیاران حضرت علی (ع)است به خاطرآنكه با خلیفه بیعت نكرده به روستایی دورافتاده نزدیك خوزستان تبعید شده مرد دیگری نیزكه با خلیفه بیعت نكرده وفراری است به تیغ گماشتگان والی خوزستان زخمی شده درآخرهردوگریخته و به سمت كوفه میروند

🎬 كارگردان: جواد پیشگر
🎧تهیه كننده: مهتاب امینی
📑نویسنده: مهام میقاتی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 27 فروردین

ساعت پخش برنامه: ساعت 3:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جراحت