چراغانی از شنبه 13 اسفند ساعت 2:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

چراغاني

چراغانی

آئین بعد از اتمام دانشگاه و گذراندان دوره های مختلف قصد دارد در مغازه تعمیراتی برق و تاسیساتی پدرش ابراهیم مشغول كار شود، اما ابراهیم چون ، دانش و مهارت كافی برای سروكار زدن با وسایل جدید الكترونیكی را ندارد و ...

كارگردان: رامین پورایمان
نویسنده: هاجر كوشكی
تهیه كننده: ژاله محمد علی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از شنبه 13 اسفند

ساعت پخش برنامه: ساعت 2:00 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چراغانی