همین نزدیكی از22 مهر 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

همين نزديكي

همین نزدیكی

نیازعظیمی براثرتصادف ازناحیه پا معلول گردید اما توانست در مسابقات آسیایی معلولین شركت كنددرهمین زمان دوباره براثرضربه ای دیگر سلامتی خود رابازیافت وچون می خواست در مسابقات شركت كند این موضوع را پنهان كرد اما درآخر با صحبت های شوهرش...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از22 مهر

ساعت پخش برنامه: 1:30 بامداد

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
همین نزدیكی