اودیپوس شهریار از 22 خرداد 12:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اوديپوس شهريار

اودیپوس شهریار

اودیپوس شهریار

اودیپوس بنا بر گفته ی پیشگویان از ملاقات با پدر و مادرش گریزان بود تا اینكه روزی در تنگه فوسیس با پدرش رو به رو شد...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
اودیپوس شهریار