بن بست نوید از 13 شهریور 30 دقیقه به مدت 03:00

رادیو نمایش

بن بست نويد

بن بست نوید

بن بست نوید

نویدمردجوان وشوخی است كه در مغازه پوشاك كودك پدربزرگش مشغول به كار است.رشته اصلی نوید كارگردانی سینما است اماپدربزرگش معتقد است نان در بازار است امانوید باشكست های گاه و بی گاهش در عرصه فیلم نامه نویسی امیدش را از دست نمیدهد....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بن بست نوید