اولیور تویست از 20 شهریور 05:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اوليور تويست

اولیور تویست

 اولیور تویست

الیور تویست پسركوچك و یتیمی كه پدر ومادرخودراازدست داده و درعرصه گیتی تك و تنها مانده به دنیای اطرافش وارد میشود.جامعه ای كه قانون جنگل با همه بی رحمی در آن رواج داردوپسركوچك بایدباچنگ و دندان ازخودش دفاع كند...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
اولیور تویست