بر آب های آبی آرام از 20 خرداد 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بر آب هاي آبي آرام

بر آب های آبی آرام

بر آب های آبی آرام

همای چهرزاد، شهبانوی #ایران_زمین، منتظر است تا فرزندش را به دنیا بیاورد و بر تخت شاهی #ایران بنشاند. پس از #تولد پسرش و از بیم برادرش ساسان، مجبور می شود او را درون #صندوق بگذارد و به آب های #فرات بسپارد تا دست ساسان به او نرسد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بر آب های آبی آرام