بت می تراشند پروانه دوشنبه تا جمعه 00:00 به مدت 15 دقیبقه

رادیو نمایش

بت مي تراشند پروانه

بت می تراشند پروانه

بت می تراشند پروانه

عبدالرحمن به دختری به نام صهبا دلباخته است اما صهبا دل در گروی عشق جوان دیگری بسته است. میان عبدالرحمن و رقیب با شمشیر نزاعی درمی‌گیرد. در میانه نبرد، شمشیر عبدالرحمن می شكند و مغلوب می شود و....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بت می تراشند پروانه