پهلوان عبدالرزاق از 5 شهریور ساعت 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پهلوان عبدالرزاق

پهلوان عبدالرزاق

پهلوان عبدالرزاق

علی ابومسلم پهلوان نامداردربارسلطان ابوسعیدبود وهیچ پهلوانی نبودكه بتوانداوراشكست دهدو سلطان ازاین موضوع ناراحت بودمشاورسلطان برادرش عبدالرزاق رابرای كشتی با ابومسلم دعوت میكندو اورا شكست میدهد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پهلوان عبدالرزاق