کارگاه تئاتر پنج شنبه ها از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو نمایش

كارگاه تئاتر

كارگاه تئاتر

Bootstrap Image Preview

بررسی فنون و مهارتهای تئاتر و نمایشی

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
کارگاه تئاتر