درباره ما

نمايش به عنوان نکوترين ساختار راديويي اولين بار در خرداد 1321 در فهرست برنامه هاي راديويي گنجانده شد و از ساعت 20:50 تا 21:30 اجرا و پخش گرديد. سيد عليخان نصر، اولين کسي بود که نمايش را به راديو آورد، به اين صورت که نمايش هاي اجرا شده در تهران را به همراه عده اي ازبازيگران و با کمي تغییر به استوديو پخش زنده ی راديو مي آورد و آن ها را اجرا مي کرد.

تا سال‌ها، برنامه‌هاي راديو (از جمله نمايش) به ‌صورت زنده از فرستنده ی بي‌سيم زندان قصر پخش مي‌شد.

نمايش در آن دوران بيشتر به تک‌گويي به وسيله بازيگران تئاتر اختصاص داشت؛ به اين معنا که بازيگر، متن نمايش را با تيپ گرفتن به جاي شخصيت‌هاي نمايش به‌ تنهايي اجرا مي‌کرد و از افکت يا موسيقي‌هاي نمايشي خبري نبود. از بازيگران آن دوره مي‌توان اين هنرمندان را نام برد: نصرت‌ا... محتشم، صادق بهرامي، ملکه حکمت ‌شعار، عصمت صفوي، ايران دفتري، هوشنگ سارنگ، عطاء‌ا... زاهد، نيکتاج صبري و بعدها ژاله علو، توران مهرزاد، اکبر مشکين، احمد قدکچيان، مرتضي احمدي و...

نمايش هاي راديويي اوليه که در ذيل گروه نمايش توليد  مي شدند، صرفاً متشکل از تعدادي ديالوگ بدون ميزانسن راديويي، ساند افکت و... بود.

دو سال بعد از افتتاح راديو و به استناد کنداکتور برنامه هاي راديو در خرداد ۱۳۲۱ است که آيتمي به نام نمايش به فهرست برنامه ها اضافه شده است. به ياد داريم که تا سالها، برنامه هاي راديو (از جمله نمايش) به صورت زنده از فرستنده بيسيم قصر پخش مي شد. نمايش در آن دوران بيشتر به تک گويي به وسيله بازيگران تئاتر اختصاص داشت به اين معنا که بازيگر متن نمايش را با تيپ گرفتن به جاي شخصيت هاي نمايش به تنهايي اجرا مي کرد و از افکت يا موسيقي هاي نمايشي خبري نبود. در ضمن نمايش هايي که در تئاتر تهران و به وسيله سيد علي خان نصر و بازيگران نامدار تئاتر تهران به روي صحنه مي رفت تقريبا به همان صورت تئاتري و نه راديويي به صورت زنده در راديواجرا مي شد. از بازيگران آن دوره مي توان از اين هنرمندان نام برد: نصرت اله محتشم، صادق بهرامي، ملکه حکمت شعار، عصمت صفوي، ايران دفتري، هوشنگ سارنگ، عطاء اله زاهد، نيکتاج صبري و بعدها ژاله علو، توران مهرزاد، اکبر مشکين، احمد قدکچيان ،باقر کريم پور و ...
در دهه سي و به تدريج با آمدن نوار ضبط صوت به راديو و ضبط برنامه ها، نمايش هم ابتدا ضبط و سپس از راديو پخش مي شد. در اين دوره است که افکت و موسيقي هاي مناسب با متن و اجراي نمايش همراه مي شود. در اين دوره عزيزاله حاتمي بعنوان نويسنده و مترجم به عرصه نمايش در راديو وارد مي شود و به همراه پاشا سميعي که تهيه کنندگي نمايش ها را به عهده داشت به ضبط نمايش هاي سريالي مي پردازد. اولين نمايش سريالي در اوايل سال ۱۳۳۷ با نام دختر آفتاب يا شايد (عشق و جنگ) با کارگرداني صادق بهرامي و نويسندگي عزيزاله حاتمي و تهيه کنندگي پاشا سميعي ضبط شده که در ساعت ۲۲ از راديو ايران پخش شده است.

با اين فعاليت جديد، گروه نمايش به «واحد نمايش راديو» تغيير نام گرفت. اين واحد تا پيروزي انقلاب اسلامي براي دو شبکه ي راديويي، نمايش توليد کرد. اما پس از پيروزي انقلاب با تعطيلي  چند ماهه، مجدداً آغاز به کار کرد واين بار پا به پاي توسعه راديو و تأسيس شبکه هاي جديد، بزرگ و بزرگتر شده و از «واحد» به «اداره» و از «اداره» به «اداره کل» تبديل گرديد. «اداره کل نمايش راديو» تا سال 1383 براي پنج شبکه راديويي ايران، تهران، فرهنگ، جوان و البرز نمايش راديويي توليد و در اختيار ايشان قرار مي داد. و از سال 1383 تاکنون  با افزايش شبکه هاي راديويي تخصصي برای تمامی شبکه های رادیویی نمایش تولید می کند .

علاوه بر آن در تیرماه 1390 پس از افتتاح رادیونمایش , این اداره کل علاوه بر تامین نمایش های  تمامی شبکه های رادیویی , ماموریت تولید وپخش نمایش را بصورت متمرکز در رادیو نمایش عهده دار شد .

امروز :
اداره کل هنرهاي نمايشي راديو به عنوان مردمي ترين و فراگيرترين سازمان نمايشي کشور در (شش) شبکه راديويي هفته اي حدودا ۱۳ساعت نمايش پخش مي کند. اين مجموعه متشکل از برجسته ترين ناموران عرصه تئاتر و سينماي ايران است. راديو نمايش  نيز با پخش  ۲۴ ساعته نمايش و برنامه به روي موج اف ام فرکانس  107/5 زير نظر این اداره کل فعاليت مي کند. مدیریت فعلی اداره کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش محمدرضا قربانی است .

مدير کل هنرهاي نمايشي راديو و راديو نمايش : محمدرضا قرباني

مسئول دفتر: رضا عظيمي ثانوي تلفن تماس : ۳۳۱۱۳۵۸۵ ، فکس : ۳۳۱۱۵۴۱۰ -داخلي ۵۲۲

مدير توليد و تامين اداره کل هنرهاي نمايشي و راديو نمايش: عليرضا فدايي اسفروشاني

مدير پخش راديو نمايش: ذبيح الله سليماني

مدير گروه تاريخ و حماسه اداره کل هنرهاي نمايشي و راديو نمايش: حميدرضا حاجي باقري

مدير اطلاعات و برنامه ريزي: مهرداد روحاني کهريزکي

مدير نظارت اداره کل هنرهاي نمايشي و راديو نمايش: محمدرضا سعيدي

مشاور اجرايي : امير نيکوکار

مدير گروه دانش و هنر اداره کل هنرهاي نمايشي و راديو نمايش: محسن بناساز دليلي

مدیر گروه طنز و سرگرمی  اداره کل هنرهاي نمايشي و راديو نمايش: رضا گل سوسن

کارشناس سايت : عاطفه پورايمان

خبرنگار : معصومه نورزاد

عکاس و گرافيست : داريوش شهبازي