تماس با ما


شماره تماس با دفتر مدیریت 33113585 - 33115410-021
شماره ی پیامک اداره کل هنرهای نمایشی رادیو 3000089
تهران - میدان 15 خرداد - ساختمان رادیو - اداره کل هنرهای نمایشی رادیو - کدپستی 1114914999