پخش رادیو نمایش


زمان پخش از ساعت 17 الی 24 هر روز فعال است.

همچنین برنامه های این شبکه هر روز روی موج اف ام

فرکانس 107.5 و تکرار آن از ساعت 24 الی 6 بامداد پخش می شود.