امروز جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴« روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی رادیو »

شماره تماس با دفتر مدیریت 33116215-021
شماره ی پیامک مرکز هنرهای نمایشی رادیو 3000089
تهران - میدان 15 خرداد - ساختمان رادیو - مرکز هنرهای نمایش رادیو - کدپستی 1114914999
بازگشت