جاسوس خانگی

🕰️ *از 29 مرداد ساعت 23:30*
🕒 *تكرار روز بعد ساعت 3 بامداد*

1401/06/01
|
16:6

🎬 كارگردان: *رامین پورایمان* 📑نویسنده: *حسین یعقوبی* 🎧تهیه كننده: *اشرف السادات اشرف نژاد* 🕹️افكتور: *محمدرضا قبادی فر* 🎤صدابردار: *رضا طاهری* 🎞️ تیزر: *امیر شعیبی* 🖌️گرافیك: *احسان پیرولیان* 🎭هنرمندان: *شیرین سپهراد، محسن بهرامی، نازنین مهیمنی، حمید یزدانی، مینو جبارزاده، مجید حمزه، مونا صفی، بیوك میرزایی، شمسی صادقی، احمد لشینی*

دسترسی سریع