امروز سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش سلامت - سلامت از شنبه تا پنجشنبه هفت قسمتي ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۲ نمايش امروز صفا سيتي فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۳ قصه شب في الحقيقه العشق ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۴ نمايش جوان اين دو تا و چند نفر ديگر جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۵ داستان شب کوچه شيخ النجف تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی