امروز دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش سلامت روزها و آدم ها سلامت از شنبه تا پنجشنبه - ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۲ پرده اول يادداشت هاي يک دوست نمايش از شنبه تا جمعه ۶ قسمتي ۰۶:۳۰ ۵/۱۰۷
۳ نمايش ورزش - ورزش از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۳:۳۰ ۹۲
۴ نمايش امروز يادداشت هاي يک دوست فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۵ باغ تماشا - معارف از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۱۷:۳۰ ۹۶
۶ يکي بود يکي نبود فريب خورده نمايش از شنبه تا جمعه - ۱۸:۳۰ ۵/۱۰۷
۷ قصه شب يادداشت هاي يک دوست ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۸ نمايش گاه - اقتصاد از شنبه تا جمعه تک قسمتي ۲۲:۳۰ ۹۸
۹ نمايش جوان بانوي کلام جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۱۰ رمان تا نمايش هفت نمايش از شنبه تا جمعه ۷ قسمتي ۲۳:۳۰ ۵/۱۰۷
۱۱ داستان شب لبخند يک آفتاب تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی