امروز شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۴


اخبار رادیو نمایش

جدول پخش


جدول پخش نمایش های تولیدی مرکز هنرهای نمایشی رادیو
ردیف نام برنامه نام نمایش شبکه ایام پخش درهفته تعداد برنامه ساعت پخش فرکانس
۱ نمايش سلامت راز پنهان سلامت از شنبه تا پنجشنبه هفت قسمتي ۰۵:۳۰ ۱۰۲
۲ نمايش امروز موتوري فرهنگ از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۱۵:۳۰ ۱۰۶
۳ قصه شب مرزداران درياي پارس ايران از شنبه تا چهارشنبه ۵ قسمتي ۲۲:۰۰ ۹۰
۴ نمايش جوان دانه هاي شرم انار جوان از شنبه تا جمعه پنج قسمتي ۲۳:۳۰ ۸۸
۵ داستان شب کوچه سردار پاشا تهران از شنبه تا پنج شنبه ۶ قسمتي ۲۴:۰۰ ۹۴

گالری تصاویر

نمایش های رادیویی