تعدیل نیرو

🕰️ *از 19 شهریور 23:30*
🕒 *تكرار روز بعد ساعت 3:30 بامداد*

1401/06/25
|
18:43

🎬 كارگردان: *رضا عمرانی* 📑نویسنده: *حسین یعقوبی* 🎧تهیه كننده: *مهدیه تقی زاده* 🕹️افكتور: *نرگس موسی پور* 🎤صدابردار: *محمدرضا محتشمی* 🎞️ تیزر: *امیر شعیبی* 🖌️گرافیك: *احسان پیرولیان* 🎭هنرمندان: *محمد آقامحمدی، حمید یزدانی، امیر فرحان نیا، فریبا طاهری، شیوا رفیعیان، بهناز بستان دوست، احمد لشینی، محسن بهرامی، مهرداد مهماندوست، شهریار حمزیان، محمد رضاعلی، سعید سلطانی*

دسترسی سریع