اندیشه،عاشورا،نمایش از 18 مرداد 20:30 به مدت 80 دقیقه

رادیو نمایش

انديشه،عاشورا،نمايش

اندیشه،عاشورا،نمایش

برنامه ای تركیبی نمایشی كه به تحلیل و نقد متون نمایشی با محوریت واقعه عاشورا و قیام امام حسین(ع) به نگارش درآمده اند كه در هرقسمت از این برنامه نویسنده نمایش به همراه مجری كارشناس جناب آقای محسن قصابیان به تحلیل متن می پردازند...

سردبیر و تهیه كننده :امین رهبر
مجری كارشناس:محسن قصابیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 18 مرداد

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه:80 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اندیشه،عاشورا،نمایش