آوادرام از 28 اسفند ساعت 10:00 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آوادرام

آوادرام

این برنامه با كارشناسی استاد كاكاوند در خصوص موسیقی نمایش ووچگونگی موسیقی در پیشرفت موضوع نمایش را تحلیل وبررسی می نماید.

🎧تهیه كننده: عطیه گلی
🎤 گوینده: عطیه گلی
🗒️نویسنده: عطیه گلی
💼كارشناس:استاد كاكاوند
📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم
🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی
🖌️گرافیك: احسان پیرولیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 28 اسفند

ساعت پخش برنامه: ساعت 10:00 صبح

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آوادرام