خودزنی از 24 دی 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خودزني

خودزنی

در میان پرونده های سنگین و مجهول مافیایی كه بخشی از فعالیت و سودشان از سایتهای شرطبندیست ، پرونده گم شدن پسری جوان راه را برای كشفهای بزرگتر میگشاید....

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 24 دی

ساعت پخش برنامه: 23:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خودزنی