سرای آب زده از 15 مهر 1:30 بامداد به مدت 30 د قیقه

رادیو نمایش

سراي آب زده

سرای آب زده

فرازی از زندگی حافظ شیرازی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 15 مهر

ساعت پخش برنامه: 1:30 بامداد

مدت برنامه:30 د قیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سرای آب زده