تبخال از 11 بهمن 6:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

تبخال

تبخال

بیژن از فعالین انقلابی در جریان شورش های خیابانی توسط عوامل ساواك دستگیر میشود و با وساطت آشنایی آزاد میشود او كه از لحاظ روحی بهم ریخته به سفارش دكتر چند ماهی به رشت میرود و...

اطلاعات برنامه

روز های پخش: از 11 بهمن

ساعت پخش برنامه: 6:15

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تبخال