ارادتمند، آقای خاص از 17 مهر 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو نمایش

ارادتمند،آقاي خاص

ارادتمند، آقای خاص

ارادتمند، آقای خاص

آقای خاص پلیس افتخاری است و در هر قسمت با مشكلی مواجه می شود كه یا به خودش مربوط است یا یكی از آشنایان و دوستان و به این وسیله یكی از بخش های نیروی انتظامی معرفی می شود .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ارادتمند،آقای خاص