بحر بی كرانه از 22 آبان ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بحر بي كرانه

بحر بی كرانه

بحر بی كرانه

داستان زن وشوهری بنام لیلی و قیس كه برخلاف رسوم باهم پیمان همسری می بنددكه ثمری جزآوارگی قیس وتهمت برای لیلی نداشت سخنان پرمهرقیس درخواستگاری وی رامتهم به جنون كرد وقیس آواره كوه وبیابان شد كه وفا وایستادگی را به جامعه خود اثبات كرد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بحر بی كرانه