بلور عشق از 19 آذر 4 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بلور عشق

بلور عشق

بلور عشق

فرازی برزندگی شهید دكترمفتح ازشروع تحصیل درحوزه علمیه قم وهمزمان تحصیل دررشته الهیات دانشگاه تهران وسپس تدریس درمدرسه دین ودانش كه مدرسه ای است مذهبی باروشهای نوین...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بلور عشق