پا ضربی از 28 اسفند ساعت 6:15 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پا ضربي

پا ضربی

پا ضربی

برنامه كوتاه پاضربی كه ویژه ایام نوروز تولید شده شعر هایی با حال وهوای آخر سال ونوروز نوشته شده وتوسط سعید سلطانی با همراهی ضرب آقای بختیاری خوانده می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پا ضربی