بیدارباش 15 خرداد ساعت 9:00 صبح به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

بيدارباش

بیدارباش

بیدارباش

پانزده خرداد، یادگاری است از پیوند معنوی و واكنشی از احساس عمیق مذهبی ملت ایران؛ نمایشی است ازبه پاخاستن مردمی كه می خواستند ظلم و ستم را از بن بر كنند؛ تجسمی است از تاریخ اسلام... انتظار فرج از نیمه خرداد كشم...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075

چند رسانه ای

دسترسی سریع
بیدارباش