خورشید من هرگز طلوع نمی كند از 4 تیر ساعت 11:45 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خورشيد من هرگز طلوع نمي كند

خورشید من هرگز طلوع نمی كند

خورشید من هرگز طلوع نمی كند

محمدرضا و علی جز گروهك منافقین هستند و تلاش می كنند به عنوان نفوذی وارد كمیته ی انقلاب شوند او به عنوان طرفدارایت ا.. بهشتی در بحث های مختلف شركت و از شخصیت شهید بهشتی ، دفاع می كند .در پی تحقیق ها علی، شیفته ی ایت ا.. بهشتی می شود و...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
خورشید من هرگز طلوع نمی كند