پلی والان از 26 آذر 11:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پلي والان

پلی والان

پلی والان

دكتر عادل اشكان به همراه دكتر حسین باقری در بحبوحه جنگ تحمیلی، بر روی پروژه تولید سرم های ضد مارگزیدگی(پلی والان) تحقیق می كنند ولی به علت اسارت دكتر باقری این پروژه نیمه تمام می ماند،

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پلی والان