امیركبیر از 17 دی 4 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اميركبير

امیركبیر

امیركبیر

خلاصه ای از زندگی امیركبیر و جریان به صدارت رسیدن ایشان و نجات كشور از قیامهای داخلی و خیانت های خارجی و تاسیس دارالفنون و نظم بخشیدن به تجارت، امور مالیه، ارتباطات خارجه و قشون..

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
امیركبیر