اتاق امن از 30 اردیبهشت 2 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اتاق امن

اتاق امن

اتاق امن

مراجعه كنندگان به یك #روانشناس، متوجه #مشكلات خود كه اغلب ریشه‌ی آنها در كودكیشان است، می‌شوند، با مشكلاتی مثل #ناامیدی شدید، كه پیشتر منجر به یك #خودكشی ناموفق شده است و یا ریشه های #پرخاشگری مرد نسبت به #همسر و فرزندانش و...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
اتاق امن