تقاطع از 3 تیر 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

تقاطع

تقاطع

تقاطع

مهرداد بیمار قلبی است و بایدعمل پیوندقلب انجام دهد. او با سارا تصادف می كند.سارا دچار مرگ مغزی می شود. دكتر از پدر و مادر سارا می خواهد تااجازه دهند قلب سارا به مهرداداهدا شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
تقاطع