پشت خاكریز زمان از 24 تیر 12:45 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پشت خاكريز زمان

پشت خاكریز زمان

پشت خاكریز زمان

امیر، با پایان گرفتن تصمیم می گیردبا مینا دختر مورد علاقه اش ازدواج كند.جوانی به نام بهرام هم خواستگار مینا است.مینا به رغم مخالفت خانواده اش،با امیر ازدواج می كند.سی وهشت روز از پایان جنگ می گذرد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پشت خاكریز زمان