خاك خدا از 21 مرداد 30 دقیقه بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خاك خدا

خاك خدا

خاك خدا

دكتر نرگس افتخاری ، چند سال پیش همسرش را از دست داده است . مرگ او به خاطر فرو افتادن ناگهانی در یك چاله ی پر از شیرابه ی حاصل از زباله های تلنبار شده در جنگل و شدت جراحات و عفونت بوده است . نسرین در طول همین مدت بیشتر به تدریس در دانشگاه..

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
خاك خدا