الهام از 21 مرداد 1 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

الهام

الهام

الهام

الهام سالهاست كه داروهای آرام بخش مصرف میكند و این مطلب را از همسرش پنهان كرده اما اكنون دخترش شیلان با كارهایی كه انجام میدهد باعث نگرانی الهام شده در حالیكه وی سعی دارد تا این مطلب را از همسرش بهمن پنهان نگه دارد در حالیكه بهمن به شدت ...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
الهام