باد در علفزار خشك از 4 شهریور 30 دقیقه بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

باد در علفزار خشك

باد در علفزار خشك

 باد در علفزار خشك

حجت صالحی به اصرار همسرش طوبی به روستای زادگاهشان در توابع اردبیل می روند، تا در ملك پدریِ حجت خانه ای بسازند تا دوران سالمندیشان را بیشتر در آن خانه و روستا و به دوراز هیاهوی شهر سَر كنند. غافل از آنكه دو برادر ناتنیِ حجت، تقی و الیاس از..

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
باد در علفزار خشك