جان كمان از 15 مهر 2:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

جان كمان

جان كمان

جان كمان

رزم میان دو سپاه ایران و توران دوازده سال به طول انجامیده است. افراسیاب تورانی به منوچهرشاه ، پیشنهاد آشتی میدهد و از او میخواهد شرطی را بپذیرد. كمانداری از ایران زمین تیر بیاندازد، تیرش هركجا نشست آنجا مرز ایران و توران خواهد بود....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
جان كمان