هم رای از 3 اسفند 18:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

هم راي

هم رای

هم رای

آیین و سوگند مقنن، زوجی #جوان و #حقوقدان هستند كه در همه چیز، از جمله نگاه #سیاسی با یكدیگر #اختلاف دیدگاه و #سلیقه دارند. این دو عموزاده در خانواده ای #آگاه به مسائل سیاسی بزرگ شده اند. پدربزرگشان حاج عزت الله، نماینده ادوار مجلس و عمویشان

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
هم رای