جاده دوستی 28 بهمن 07:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

جاده دوستي

جاده دوستی

جاده دوستی

كولاك وسرماسبب یخ زدگی جاده هاست و همین یخ زدگی برای اكثر رانندگان مساوی است باتصادف،هر چندكه باانجام عملیات پاشیدن شن و نمك با این یخ زدگی مقابله می شوداما انجام اقدامی سریع ودرهمان لحظه ی یخ زدگی ، اداره ی كل راه قزوین را بر آن می دارد...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
جاده دوستی