پدر شنبه تا چهارشنبه 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

پدر

پدر

پدر

پسر بزرگ‌تر آقای مقدم وارد شده و پدر هشتاد ساله‌اش را می‌بیند كه به درِ موسسه كاریابی می‌كوبد. كارمندان پشت در چسبیده‌اند تا مانع هجوم پیرمرد به داخل شوند؛ معلوم می‌شود كه مقدم دوطبقه بالاتر آمده و اینجا را با محل كار خود اشتباه گرفته است،

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پدر