بر بال فرشتگان از 14 خرداد ساعت 11:45 صبح به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

بر بال فرشتگان

بر بال فرشتگان

 بر بال فرشتگان

طلبه جوانی بعد از واقعه 15 خرداد 42 مجروح میشود و خانواده روستایی نزدیك شهر قم مراقب او هستند تا به دست ماموران شهربانی و ساواك گرفتار نشود

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بر بال فرشتگان