جستجوی زندگی در میان طبیعت 24 الی 28 آبان 8:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

جستجوي زندگي در ميان طبيعت

جستجوی زندگی در میان طبیعت

 جستجوی زندگی در میان طبیعت

ایرج بخه خاطر بیماری آسم تصمیم یمیگیرد به همراه خانواده از تهران رفته و به باغی نقل مكان كند كه به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده اما اسفندیار كه به خاطر این باغ با ایرج اختلاف دارد سعی میكند مانع آنها شود و.....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
جستجوی زندگی در میان طبیعت