پناه مهربانی 11 الی 12 آبان 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پناه مهرباني

پناه مهربانی

پناه مهربانی

ننه كبری پسرش حسن و دوستان پسرش را وادار می كند تا به حسینیه بروند تا در جابجایی وسایلی كه برای رزمندگان به جبهه می فرستند كمك كنند اما وقتی خبر شهادن حسین فهمیده می رسد ننه كبری با دیگران راهی شده تا به دیدار مادر حسین فهمیده برود و ...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پناه مهربانی