آسمان آبی از 23 آذر 1:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آسمان آبي

آسمان آبی

آسمان آبی

داود برای راه اندازی شركت دانش بنیان خویش گرفتار بروكراسی اداری آزاردهنده ای میشود. این فشار روحی باعث میشود او ناگهان گرفتار جنون آنی شود و دست به كار احمقانه ای بزند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075

چند رسانه ای

دسترسی سریع
آسمان آبی