امیركبیر، سه سال صدارت از 20 دی ماه 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اميركبير، سه سال صدارت

امیركبیر، سه سال صدارت

امیركبیر، سه سال صدارت

برگه هایی از دفتر زندگی امیركبیر مرد فرهیخته و بزرگ، پیش از پادشاهی ناصرالدین شاه و در زمان محمد شاه قاجار

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
امیركبیر، سه سال صدارت