چشم روشن ماه از 2 اسفند 10:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

چشم روشن ماه

چشم روشن ماه

چشم روشن ماه

كیخسرو پسر سیاوش، كه به كین خواهی خون پدرش سرزمین توران را به خاك و خون كشیده بود به شادی این پیروزی جشنی برپا داشت . در میانه ی جشندومرد از سرزمین ارمن به نزد او آمدند و از او درخواست یاری كردند

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
چشم روشن ماه