خواستگاری از 26 فروردین 13:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خواستگاري

خواستگاری

خواستگاری

آقا رستم پیر مردی است كه می خواهد ازدواج كند همسر خود را نیز انتخاب كرده از او خواستگاری می كند اما قلب بهارنسا خانم بعد از شنیدن خواستگاری گرفته و به بیمارستان می رود همین باعث می شود كه پسرهای بهار نسا و آقا رستم با هم درگیر شده و

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
خواستگاری