آوای كهكشان ها از 4 بهمن 10:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آواي كهكشان ها

آوای كهكشان ها

آوای كهكشان ها

مادر صبا به بیمارستان میرود و در این مدت ناپدری صبا سعی میكند رابطه اش را با او بهتر كند در همین زمان مادرش به كما میرود و شرایط برای صبا و ناپدری اش سخت تر میشود

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
آوای كهكشان ها