افسون پنهان از 9 اسفند 23:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

افسون پنهان

افسون پنهان

افسون پنهان

صادق مطلع میشود كه پسرش نوید و همسرش همدم در جریان نشت گاز و انفجار ناشی از آن جان خود را از دست داده اند از سوی دیگر در اتاق فكر موساد هامان كه مسئول گروه عملیات انفجار منزل نوید است اعضای خود را مورد توبیخ قرار داده

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
افسون پنهان