اندیشه،عاشورا،نمایش از 18 مرداد 20:30 به مدت 80 دقیقه

رادیو نمایش

انديشه،عاشورا،نمايش

اندیشه،عاشورا،نمایش

اندیشه،عاشورا،نمایش

برنامه ای تركیبی نمایشی كه به تحلیل و نقد متون نمایشی با محوریت واقعه عاشورا و قیام امام حسین(ع) به نگارش درآمده اند كه در هرقسمت از این برنامه نویسنده نمایش به همراه مجری كارشناس جناب آقای محسن قصابیان به تحلیل متن می پردازند...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
اندیشه،عاشورا،نمایش